کمیته اجرایی و نظارت رویداد هم نت - مدرسه پاييزي كسب و كار

 • کمیته اجرایی و نظارت رویداد هم نت

  پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

  دانشگاه تبریز

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دانشگاه صنعتی سهند تبریز

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تبریز

  مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

  مرکز شتابدهی شمالغرب

  بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی

  تاریخ ارسال : ۲ آذر ۱۳۹۵