کمیته اجرایی و نظارت استارت آپ فناوری های پیشرفته در مهندسی - مدرسه پاييزي كسب و كار

 • کمیته اجرایی و نظارت استارت آپ فناوری های پیشرفته در مهندسی

  مدیر محترم اجرایی دوره:      آقای دکتر نجفی

  اعضای کمیته اجرایی:

  آقایان: سینا نجفیان – حمید احمدی آهنگر – حسین چنگایی – محمدمهدی میرزاهاشمی

  خانم ها: فرشته پورفرخی – مژگانپولادیان – هانیه دوست محمدی – شیرین صباغ – زهرا حسینی پور-شقایق اصل زاد – سحر شاهگلی – لیلا داوروش

  اعضای کمیته نظارت:

  خانم ها: زهرا خونکاری- زهرا اره جانی- سمیرا اسدی- حمیده بابایی-زینب همراهی-راضیه مدادی

  تاریخ ارسال : ۱۳ آبان ۱۳۹۴