?

پيچک

مدرسه پاييزي كسب و كار

حاميان

5logo3

حاميان مالي
  • slide4
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide3
  • slide3
1 2 3 4 5 6رویداد هم نت

hamnetposter

* هزینه ثبت نام برای هر تیم مبلغ ۵۰ هزار تومان می باشد که لازم است به شماره حساب ۲۲۷۷۲۲۰۴۴۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز به نام “درآمد اختصاصی مرکز رشد دانشگاه تبریز” واریز گردد.

* ثبت نام ایده های برگزیده جشنواره شتاب استانی که موفق به تشکیل تیم گردیده اند، رایگان می باشد.

* هر تیم فقط مجاز به ثبت یک ایده میباشد.(در غیر این صورت هیچیک از ایده های ارسالی داوری نخواهد شد.)

* لازم به ذکر است تمامی اعضای تیم باید دانشجوی در حال تحصیل بوده و ارسال تصویر کارت دانشجویی اعضای تیم برای تکمیل فرآیند ثبت نام الزامی می باشد.

* ساعت و برنامه زمانی برگزاری جشنواره از طریق ارسال ایمیل به تمامی ثبت نام کنندگان اعلام خواهد گردید و نیز از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

* آخرین مهلت ثبت نام ۲۲  آذرماه می باشد.