کمیته ی اجرایی و نظارت جشنواره شتاب - مدرسه پاييزي كسب و كار

 • کمیته ی اجرایی و نظارت جشنواره شتاب

  دبیرخانه دائمی جشنواره علمی شهدای دانشجو

  پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

  دانشگاه تبریز

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دانشگاه صنعتی سهند تبریز

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  دانشگاه پیام نور استان

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

  بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی

  تاریخ ارسال : ۲ آذر ۱۳۹۵