مربیان(بخش فناوری های پیشرفته در مهندسی) - مدرسه پاييزي كسب و كار

 • مربیان(بخش فناوری های پیشرفته در مهندسی)

  مسئول هیأت مربیان: مهندس تقی قیصری

  مربیان محترم:

  خلیل رضوی

  پیمان یارمحمدزاده

  آرش میلانی

  کرم نسیمی

  پریناز احمدیان

  یوسف ناصری اسبق

  سیدرحیم نادری

  محسن فلاح

  مراد سلیمانی

  فرزام خجسته نیا

  عسل راد

  حسن اطاعت

  سینا نویدی

  علی اسدی

  شاهین کریمپور

  سعید حبیب پور

  تاریخ ارسال : ۱۳ آبان ۱۳۹۴